تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT8000

تردمیل باشگاهی ماسل اسپریت Muscle Spirit KT8000 موتوري با قدرت 3 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*56 سانتی متر است و تا 20 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 20 درجه است و ابعاد کلي آن 171.5*98*217.5 سانتی متر مي باشد. مانيتور دستگاه نمايشگر سرعت، مسافت، زمان، …

Continue reading "تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT8000" »

تردمیل پروتئوس PST 5400T

تردمیل باشگاهی پروتئوس PST 5400T موتوري با قدرت 5 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 156*54 سانتی متر است و تا 20 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 20 درجه است و ابعاد کلي آن 145*91*202 سانتی متر مي باشد. مانيتور دستگاه نمايشگر سرعت، مسافت، زمان، ضربان قلب …

Continue reading "تردمیل پروتئوس PST 5400T" »

تردمیل تاپ فرم 6300

تردمیل باشگاهی تاپ فرم 6300 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 155*58 سانتی متر است و تا 25 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 20 درجه است و ابعاد کلي آن 142*90*212 سانتی متر مي باشد. مانيتور دستگاه نمايشگر سرعت، مسافت، زمان، ضربان قلب …

Continue reading "تردمیل تاپ فرم 6300" »